Szépség-Kultúra Technikum és Óvoda

SZÉPSÉG-KULTÚRA
TECHNIKUM
ÉS ÓVODA

Bemutatkozás

A cég elsősorban, főtevékenységszerűen is felnőtt képzés- és oktatás céljából alakult. A képzések főként a szépségszakma húzóágazatait érintik.

A képzéseink a Dunántúl több nagyvárosában folynak: Győr, Székesfehérvár, Veszprém, Zalaegerszeg, Szombathely, Tatabánya, Sopron, Mosonmagyaróvár. A csoportokban létszámelőírás nincsen. Gyakran előfordul, hogy nálunk egy szakmában végezettek egy másik szakmára is kedvet kapva folytatják „tanulmányaikat” nálunk. Ezekre a szakmákra is elmondható, hogy un. ”euro-pass„ kiállítása mellett a megszerzett bizonyítvány az unió valamennyi tagállamában konvertálható, külön honosítás nélkül.

Több tanuló – főként a szépségszakmában – Ausztria , Németország, Olaszország, Spanyolország államaiban kamatoztatja a nálunk megszerzett tudását vagy sokszor akként is, hogy már ott élve tapasztalja a szakképzettség hiányát és nálunk szerzi be a szükséges szakképesítését.

Az oktatók szintén felsőfokú végzettséghez, nemegyeszer orvosi – illetve jogi egyetemi képzettséghez kötődnek. A bőrgyógyászat vagy ortopédia kivonatos ismereti a kéz-és lábápolók részére vizsgakövetelmények, de éppúgy munkajogi- és vállalkozási alapismeretek is a számonkérés részét képezik. Egyéb szakmákban pedig a szakmai ismeretek gyakorlati elsajátítására jól prosperáló vállalkozásokkal kooperálva tartjuk képzéseink színvonalát magasan.

 1. HALLGATÓKÖZPONTÚSÁG
  • Oktatási intézményünk hangsúlyt helyez a hallgatók jogainak teljes körű érvényesítésére és védelmére.
  • A felnőttképzésben résztvevő hallgatók sajátosságait az Iskola figyelembe veszi. Az életkorhoz illeszkedő terhelés, időbeosztás feltételeit következetesen megvalósítja.
 2. A TELJESÍTMÉNY
  • Felnőttoktatási Központunk elősegíti és értékeli a jó teljesítmény elérését.
  • Minden feltételt biztosít a Hallgatók számára az eredményességük növelése érdekében.
  • Megpróbálunk minél alacsonyabb létszámban indítani tanfolyamokat, ezzel is segítve a felkészülést a vizsgákra.
 3. AZ INTÉZMÉNY MAGAS SZINTŰ KÉPZÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ ERŐFESZÍTÉSEK
  • A munkánk célja olyan oktatás közvetítése, melyek a Hallgatók személyiségére, tanulmányi eredményeire, jövőjére, a társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak.
  • A fenti értékek közvetítése a tananyagon, a személyes példamutatáson, az oktatás egészén keresztül történik.
  • Intézményünk nyitott a társadalmi és oktatáspolitikai változásokra.
  • Célunk, hogy hallgatóink művelt és egészséges tagjai legyenek a társadalomnak.
  • Szakképzésünkben a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó, korszerű szakmai ismereteket közvetítünk.
  • A hallgatókkal szemben magas követelményeket támasztunk. Oktatásunk ugyanakkor hallgatóközpontú és humánus.
  • Az intézmény dolgozói elkötelezettek a minőségi munka, a folyamatos intézményfejlesztés, a partnerközpontú működés iránt.
Cím:
H-9024 Győr,
Csokonai u. 23/B
Tel, fax:
+36 96 416 044

Mobil:
+36 20 466 15 96
+36 30 240 08 03
Email:
anzsebt@t-online.hu
szepseg.kultura@gmail.com

Web:
www.harangtorony.hu
Pannon takarék:
63200157-16505092
Nyilvántartási szám:
00 00 00 00
Engedély szám:
00 00 00 00
Adószám:
21144356-2-08