Keresés
Keresés

Aranykalászos gazda Képzés

Felnőttképzési Hatóság által elismert Nyilvántartási szám: E/2020/000178

Aranykalászos gazda tanfolyam bemutatása

Az aranykalászos gazda képzést teljesítők általános mezőgazdasági szakismeretekkel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez elengedhetetlen elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, a vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel rendelkező szakemberré vállnak. A mezőgazdasági termelési feladatokat gazdaságosan, szakszerűen, környezetkímélő módon végzi, ismeri az állattartás, a szántóföldi növénytermesztés és a kertgazdálkodás alapjait. Ebbe beletartozik többek között a takarmányozási, vagy fogyasztási célra termesztett növények vetése, nevelése, ápolása, betakarítása és tárolása. Valamint az élőállat állományról való gondoskodás az állatjóléti és higiéniás ismeretek tükrében. Ezen kívül az aranykalászos gazda tanfolyam segítséget nyújt a kereskedelmi vállalkozás indításához és az ügyviteli tevékenységek kezeléséhez, illetve a mezőgazdasági épületek és gépek fenntartásához.

Földvásárláshoz, és nem egyenes ágú föld örökléshez, valamint hazai és EU-s mezőgazdasági pályázatokhoz szükséges az agrár végzettség, aminek az aranykalászos gazda tanúsítvánnyal eleget tehetsz.

aranykalászos gazda képzés győr 2024

Az Aranykalászos gazda tanfolyam egy átfogó oktatási program, amely a modern mezőgazdasági termelés alapvető elméleti és gyakorlati ismereteit nyújtja a résztvevőknek. A képzés során a hallgatók megismerkednek a növénytermesztés és állattenyésztés alapjaival, beleértve a talajművelés, vetés, növényvédelem és betakarítás technikáit. Az állattenyésztési modulok segítségével a résztvevők elsajátítják az állatok tartásának, takarmányozásának és egészségügyi ellátásának alapvető fortélyait. A képzés gyakorlati és elméleti részei lehetővé teszik a hallgatók számára, hogy a megszerzett tudást közvetlenül alkalmazzák saját gazdaságukban, ezzel hozzájárulva a vidéki térségek fenntartható fejlődéséhez és a mezőgazdasági termelés hatékonyságának növeléséhez.

Jelentkezés feltételei

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági

Alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése

Képzés célja

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el az Aranykalászos gazda részszakma megszerzéséhez, kapcsolódó munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

Mit fogsz tanulni?

A képzést teljesítők többek között képesek lesznek...

aranykalászos gazda képzés

• Alkalmazza a munka, tűz- és környezetvédelem szabályait.
• Elvégzi az istállómunkákat, fenntartja az istállórendet.
• Felismeri a gazdasági állatok ivarzását. Közreműködik a pároztatásban, a termékenyítésben.
• Segítséget nyújt az ellésnél, gondozza az újszülött állatot.
• Terméket értékesít, bizonylatot állít ki (számla, nyugta).
• Terményt szállít, szállítólevelet, átvételi dokumentációt tölt ki, kézzel és internetes rendszer használatával.
• Fertőtlenítő oldatot készít, utasítás szerint használja.
• Takarmányt előkészít, elvégzi az állatok napi takarmányozását, megvizsgálja az etető- és itató, berendezéseket.
• Elvégzi az adott állat speciális napi ápolási feladatait.
• Kipróbálja a világítást, a fűtőberendezést, megméri az istálló hőmérsékletét.
• Gépi fejést végez a higiéniai előírások szerint, tisztít. karbantart.
• Előkészíti a fiaztató kutricát, a szükséges eszközöket.
• Elvégzi a talajmunkákat, kezeli a gépeket, előkészíti a magágyat.
• Gondoskodik a vetőmagvak tárolásáról, előkészíti vetésre.
• Elvégzi a talajelőkészítést, a vetést, a növények ápolását, gondozását.
• Betakarítja a terményt, tárolóhelyre szállítja, méri a nedvességtartalmát, tisztaságát.
• Védekezik a gyomnövények kártétele ellen.
• Működteti az öntöző-berendezéseket.
• Elvégzi a lucerna, a gyep telepítési, gondozási, betakarítási munkáit.
• Végzi a palántanevelést, vet, tűzdel, öntöz, gondozza a növényeket.
• Gondozza a zöldségnövényeket, begyűjt, tisztít, csomagol, értékesít.
• Végzi a gyümölcsös aktuális munkálatait, betakarítja a terményt, értékesít.
• Mezőgazdasági munkát végez, kezeli az elektromos kerti munkagépeket.
• Elvégzi indulás előtt a mezőgazdasági erő- és munkagépek napi karbantartását.

aranykalászos gazda tanfolyam

Adatok

Tanfolyam

Program azonosítószáma:

408111704

Aranykalászos gazda képzés ára:

149.000 Ft

Belső vizsga díja:

49.000 Ft

Képesítő vizsga díja:

50.000-70.000 Ft

Képzés

Képzési idő:

480 óra (240 óra elmélet és gyakrolat)

Szakmai előkötelezettség:

Nincs

Jelentkezés feltétele:

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági

Alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése

Államilag megszerzett szakképesítéshez, képzési hitel igénybe vehető, 0% -os kamattal. Kérdés esetén keressen bizalommal a következő telefonszámon: +36 30 240-0803

Jelentkezés

Jelentkezz képzésünkre az alábbi ürlap kitöltésével