Aranykalászos gazda Képzés

Felnőttképzési Hatóság által elismert Nyilvántartási szám: E/2020/000178

Aranykalászos gazda tanfolyam bemutatása

Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismeretekkel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez elengedhetetlen elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, a vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel rendelkező szakember. A mezőgazdasági termelési feladatokat gazdaságosan, szakszerűen, környezetkímélő módon végzi, ismeri az állattartás, a szántóföldi növénytermesztés és a kertgazdálkodás alapjait.

Jelentkezés feltételei

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági

Alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése

Képzés célja

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el az Aranykalászos gazda részszakma megszerzéséhez, kapcsolódó munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

Mit fogsz tanulni?

A képzést teljesítők többek között képesek lesznek...

aranykalászos gazda képzés

• Alkalmazza a munka, tűz- és környezetvédelem szabályait.
• Elvégzi az istállómunkákat, fenntartja az istállórendet.
• Felismeri a gazdasági állatok ivarzását. Közreműködik a pároztatásban, a termékenyítésben.
• Segítséget nyújt az ellésnél, gondozza az újszülött állatot.
• Terméket értékesít, bizonylatot állít ki (számla, nyugta).
• Terményt szállít, szállítólevelet, átvételi dokumentációt tölt ki, kézzel és internetes rendszer használatával.
• Fertőtlenítő oldatot készít, utasítás szerint használja.
• Takarmányt előkészít, elvégzi az állatok napi takarmányozását, megvizsgálja az etető- és itató, berendezéseket.
• Elvégzi az adott állat speciális napi ápolási feladatait.
• Kipróbálja a világítást, a fűtőberendezést, megméri az istálló hőmérsékletét.
• Gépi fejést végez a higiéniai előírások szerint, tisztít. karbantart.
• Előkészíti a fiaztató kutricát, a szükséges eszközöket.
• Elvégzi a talajmunkákat, kezeli a gépeket, előkészíti a magágyat.
• Gondoskodik a vetőmagvak tárolásáról, előkészíti vetésre.
• Elvégzi a talajelőkészítést, a vetést, a növények ápolását, gondozását.
• Betakarítja a terményt, tárolóhelyre szállítja, méri a nedvességtartalmát, tisztaságát.
• Védekezik a gyomnövények kártétele ellen.
• Működteti az öntöző-berendezéseket.
• Elvégzi a lucerna, a gyep telepítési, gondozási, betakarítási munkáit.
• Végzi a palántanevelést, vet, tűzdel, öntöz, gondozza a növényeket.
• Gondozza a zöldségnövényeket, begyűjt, tisztít, csomagol, értékesít.
• Végzi a gyümölcsös aktuális munkálatait, betakarítja a terményt, értékesít.
• Mezőgazdasági munkát végez, kezeli az elektromos kerti munkagépeket.
• Elvégzi indulás előtt a mezőgazdasági erő- és munkagépek napi karbantartását.

Adatok

Tanfolyam

Program azonosítószáma:

408111704

Aranykalászos gazda képzés ára:

149.000 Ft

Belső vizsga díja:

49.000 Ft

Képesítő vizsga díja:

50.000-70.000 Ft

Képzés

Képzési idő:

480 óra (240 óra elmélet és gyakrolat)

Szakmai előkötelezettség:

Nincs

Jelentkezés feltétele:

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági

Alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése

Államilag megszerzett szakképesítéshez, képzési hitel igénybe vehető, 0% -os kamattal. Kérdés esetén keressen bizalommal a következő telefonszámon: +36 30 240-0803

Jelentkezés

Jelentkezz képzésünkre az alábbi ürlap kitöltésével