Keresés
Keresés

Dajka Képzés

Felnőttképzési Hatóság által elismert Nyilvántartási szám: E/2020/000178

Dajka tanfolyam bemutatása

A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját. A különböző intézményi formákban eltérő kompetenciákkal közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Ellátja a környezetgondozási és balesetmegelőzési teendőket. Munkáját a gyermek napirendjéhez

Államilag elismert dajka szakvégzettségünkkel garantált az elhelyezkedés magán, és állami iskolában egyaránt.

Kinek ajánljuk tanfolyamunkat? Mindenkinek, aki szeret gyerekekkel foglalkozni, megérti a nyelvüket és hivatástudatot éreznek magukban. A dajka hivatás különleges és felelősségteljes, hiszen a gyermekek életének meghatározó szereplője leszel. Tanfolyamunkon minden fontos tudást és gyakorlati készséget megszerezhetsz, hogy magabiztosan és sikeresen dolgozhass a gyermekgondozás területén. Oktatóink tapasztalt szakemberek, akik nemcsak az elméleti tudást adják át, hanem gyakorlati tanácsokkal is ellátnak, hogy felkészülten állhass minden helyzet elé. A képzés során olyan technikákat és módszereket sajátíthatsz el, amelyek a legújabb kutatásokon és a legjobb gyakorlatokon alapulnak.

Oktatóink mindig melletted állnak, folyamatos támogatást és visszajelzést nyújtanak, hogy fejlődésed folyamatos és kiegyensúlyozott legyen. Célunk, hogy a képzés végére magabiztosan és felkészülten lépj be a munka világába, és örömmel végezd a munkád, tudva, hogy valódi különbséget teszel a gyermekek életében.

Miért érdemes minket választani?

Átfogó tananyag: Tanfolyamunk minden lényeges ismeretet tartalmaz, amit egy profi dajkának tudnia kell, az alapvető gyermekgondozástól a fejlett nevelési technikákig.

Gyakorlati tapasztalat: A képzés során valós helyzetekben is kipróbálhatod magad, így igazi tapasztalatokat szerezhetsz, amelyeket a későbbiekben is kamatoztathatsz.

Rugalmasság: Tanfolyamunkat online és személyesen is elvégezheted, hogy a legjobban illeszkedjen az életstílusodhoz.

Támogató közösség: Mindig számíthatsz oktatóink és hallgatótársaid támogatására és visszajelzéseire.

Csatlakozz hozzánk, és tedd meg az első lépést egy sikeres karrier felé! Ne habozz, jelentkezz most, és kezdj el egy izgalmas és megbecsült hivatást!

 

Jelentkezés feltételei

alapfokú iskolai végzettség

Képzés célja

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Dajka szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

Mit fogsz tanulni?

A képzést teljesítők többek között képesek lesznek...

dajka képzés

A szakképesítéssel rendelkező képes:
• a személyi gondozási ismeretek alkalmazására
• higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre
• az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére a gyermek tevékenységének aktív segítésére
• a környezet gondozására, tisztántartására
• a gyermek tevékenységének aktív segítésére
• a munkavédelmi előírások betartására
• empátiára, toleranciára
• adekvát kommunikációra
• általános ismereteket speciális helyzetben alkalmazni
• a szakmai, etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
• módszeres munkavégzésre
• differenciált bánásmódra
• segítségnyújtásra, rendezvények, programok szervezésében
• betartani a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat
• szakemberekkel való együttműködésre
• Képes a nevelés színtereit komplexen értelmezni. Képes meghatározni a család, a bölcsőde és az óvoda szocializációban betöltött szerepét.
• Rendszeres visszajelzéseket ad az óvodapedagógusnak/kisgyermeknevelőnek a gyermekek felügyelete, gondozása során észlelt tapasztalatokról.
• Képes megkülönböztetni a bölcsőde és az óvoda gondozási/nevelési feladatait, az intézmények személyi és tárgyi feltételeit.
• Képes arra, hogy felismerje az óvodapedagógustól/kisgyermeknevelőtől elvárt viselkedési formákat.
• Képes megkülönböztetni a bölcsődei és az óvodai napirend sajátosságait. Átlátja a bölcsődés korú gyermek alapvető szükségleteit és az óvodáskorú gyermek alapvető tevékenységi formáit.
• Alkalmazza ismereteit a bölcsődés korú és az óvodáskorú gyermek játéktevékenysége során. Képes hozzájárulni a biztonságos játék feltételeinek megteremtéséhez és a hibás játékok kiszűréséhez, megjavításához.
• Képes részt vállalni a biztonságos bölcsőde és óvoda udvar megteremtésében.
• Képes munkálkodni a bölcsődei és az óvodai programok előkészítésében és lebonyolításában.
• Bölcsődében, mini bölcsődében megérti, követi és alkalmazza a gondozási – nevelési feladatok ellátásához kapcsolódó utasításokat és iránymutatásokat.
• Bölcsődében, mini bölcsődében a gyermek gondozása-nevelése közben alkalmazza az egyéni bánásmód elvét, a gyermek pozitív önállósági törekvéseinek, önértékelésének erősítését.
• Bölcsődében, mini bölcsődében képes a kisgyermeknevelő szakmai munkáját segíteni a koragyermekkori intervenció elvének megvalósításában.
• Mini bölcsődében képes a kisgyermeknevelővel szimmetrikus, nevelőpartneri kapcsolatot alakítani.
• Mini bölcsődében, óvodában, a tudomására jutott információkat a szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli.
• Óvodában képes megkülönböztetni az SNI, az integráció, inklúzió és szegregáció fogalmakat. Az egyéni bánásmód elvét alkalmazza.
• Óvodában képes nyomon követni az óvodás korú gyermek társas kapcsolatainak változásait.
• Óvodában képes megkülönböztetni az agressziót más a gyermek magatartásában megjelenő sajátosságoktól.

dajka tanfolyam győr

Adatok

Tanfolyam

Program azonosítószáma:

01193003

Dajka képzés ára:

59.000 Ft

Képzés

Képzési idő:

400 óra

Szakmai előkötelezettség:

Nincs

Előírt gyakorlat:

Nincs

Jelentkezés feltétele:

alapfokú iskolai végzettség

Államilag megszerzett szakképesítéshez, képzési hitel igénybe vehető, 0% -os kamattal. Kérdés esetén keressen bizalommal a következő telefonszámon: +36 30 240-0803

Jelentkezés

Jelentkezz képzésünkre az alábbi ürlap kitöltésével