Pedagógiai asszisztens (Pedagógiai munkatárs) Képzés

Felnőttképzési Hatóság által elismert Nyilvántartási szám: E/2020/000178

Pedagógiai asszisztens (Pedagógiai munkatárs) tanfolyam bemutatása

Pedagógiai asszisztens képzésünkkel olyan végzettségre tehetsz szert, amivel részt vehetsz a jövő generációjának nevelésében. Az államilag elismert pedagógiai munkatárs végzettség egyet jelent a biztos elhelyezkedéssel. A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában.

Kinek ajánljuk a pedagógiai asszisztens tanfolyamot? Mindenkinek, aki szereti a gyerekeket és elhívatottnak érzi magát a szakma irány. Gyerekekkel foglalkozni nem egyszerű feladat, de annál hálásabb. Ha értesz a gyerekek nyelvén, türelmes és empatikus vagy, akkor itt a helyed!

Jelentkezés feltételei

Érettségi végzettség

Képzés célja

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat. Ez magában foglalja az intézményi és szabadidős programok megszervezését és lebonyolítását, a tanárok eszközeinek előkészítését, valamint az ügyeleti feladatok ellátását. A szakember képes legyen a szociális nehézségeket és a különleges bánásmódot igénylő embereket kezelni. A pedagógiai asszisztens képes legyen minden helyzetben az empátiára és a megfelelő szakmai és etikai döntést tudjon hozni. Emellett, hogy fejlessze az egyén általános kommunikációs készségét is.

Mit fogsz tanulni?

A képzést teljesítők többek között képesek lesznek...

pedagógiai asszisztens képzés

• Képes pedagógiai feladatokat felismerni, rendszerezni és alkalmazni a gyakorlatban
• Képes a nevelés színtereit komplexen értelmezni
• Alkalmazza a gyermek komplex, több szempontú megismerésének módszereit
• Felismeri az egyes gyógypedagógiai csoportokat, fogalmakat és bekapcsolódik az SNI-s gyermek fejlesztő foglalkozásaiba
• Alkalmazza az alapvető pszichológiai fogalmakat, a fejlődést folyamatnak tekinti. Ismeri az egyén és a közösség egymásra gyakorolt hatásait
• Képes a személyiségalapú megközelítésre
• Képes az ember alapvető és magasabb rendű szükségletek azonosítására a gondozási, nevelési folyamatban
• Képes különbséget tenni az egyes kötődési mintázatok személyiségfejlődésre gyakorolt hatásai között, és eligazodik az egyes kötődési között
• Az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodva, képes munkáját szervezni
• Képes különbséget tenni nevelő személyiségtulajdonságainak hatásai között.
• Képes információk szerzésére és kezelésére a rábízott gyermek/tanuló családjáról
• Képes különbséget tenni az egyes konfliktustípusok között, kezdeményezi feltárásukat
• Képes elemezni a rábízott gyermek/tanuló szociális kapcsolat-rendszerében megjelenő deviáns elemeket
• Kezdeményezi az adekvát kapcsolatfelvételt a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekkel/tanulóval és családjával
• Képes párhuzamot vonni a hátrányos helyzet, a veszélyeztetettség és a bűnelkövetés között
• Képes megkülönböztetni a család és az iskola felelősségét
• Együttműködik a krízishelyzetek feltárásában, képes elemezni a tudomására jutott tényeket. Képes különbséget tenni tények és hipotézis között
• Képes a családtagokkal történő kapcsolatfelvételre, és az adekvát kommunikációra

pedagógia asszisztens tanfolyam

Adatok

Tanfolyam

Program azonosítószáma:

01194002

Pedagógiai asszisztens (Pedagógiai munkatárs) képzés ára:

59.000 (tanúsítvánnyal együtt) Ft

Képesítő vizsga díja:

50.000-70.000 Ft

Képzés

Képzési idő:

900 óra

Szakmai előkötelezettség:

Nincs

Előírt gyakorlat:

Nincs

Jelentkezés feltétele:

Érettségi végzettség

Államilag megszerzett szakképesítéshez, képzési hitel igénybe vehető, 0% -os kamattal. Kérdés esetén keressen bizalommal a következő telefonszámon: +36 30 240-0803

Jelentkezés

Jelentkezz képzésünkre az alábbi ürlap kitöltésével