Keresés
Keresés

Személy- és vagyonőr Képzés

Felnőttképzési Hatóság által elismert Nyilvántartási szám: FSZ/2020/000057

Személy- és vagyonőr tanfolyam bemutatása

A személy- és vagyonőr a magánlakásban, állami, diplomáciai, önkormányzati, kereskedelmi-, logisztikai létesítményekben, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen a megbízó által a vagyonvédelmi törvény alapján, az adott szolgálati hely sajátos viszonyaira elkészített, szolgálati vagy őrutasítás alapján őr és járőrszolgálat keretében látja el feladatát.

Jelentkezés feltételei

Alapfokú iskolai végzettség

Képzés célja

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Személy- és vagyonőr szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

Mit fogsz tanulni?

A képzést teljesítők többek között képesek lesznek...

biztonsági őr képzés

• Írásban és szóban eredményesen kommunikál, a kialakult konfliktushelyzetet hatásosan kezeli.
Feladatának ellátása során érthetően fejezi ki magát szóban és írásban, valamint mások kommunikációját megfelelő módon értelmezi.
• A megbízó által meghatározott tartalmú őrutasítás alapján az ellenőrzéshez rendszeresített technikai eszközök alkalmazásával az őrzött létesítménybe történő be- és kiléptetést a személyek
azonosításával, csomagjuk és/vagy gépjárművek átvizsgálásával, a kereskedelmi egységek (üzletek, elárusító helyek) biztosítását, őrzését és a helyszínen tartózkodó személyek védelmét végzi.
• Az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközök, rendszerek kezelésével létesítményt, kereskedelmi vagy logisztikai létesítményeket, magánlakásokat őriz, a megbízó
utasításai szerint az őrzött létesítmény helyiségeinek kulcsait kezeli.
• Belső és közterületi járőrszolgálatot, őrzési, létesítmény védelmi feladatot lát el, helyszín ellenőrzést végez riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként.
• Pénz- és értékszállítást végez, szállítmányt kísér.
• Rendezvények (kulturális, sport, egyéb tömeg rendezvények) biztosítását végzi, eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket, beléptetést végez, ruházat, csomag átvizsgálást kezdeményez.
• A hatóság egyidejű értesítése mellett a számára meghatározott szolgálati helyen bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt elfogja, a hatóság kiérkezéséig visszatartja és a
bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetéséhez használt, vagy azzal összefügésbe hozható, a helyszíni intézkedés során az elkövetőnél megtalált, támadásra alkalmas eszközt, eszközöket, tárgyi
bizonyítékokat elveszi, a kiérkező hatósági személynek átadja.
• Irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket rendeltetésének megfelelően kezel, használ, adatrögzítést végez. Az adat- és titokvédelemre vonatkozó szabályok betartásával kommunikál.
• A feladatkörében megtett intézkedésekről az alá-fölé rendeltségi viszonyok figyelembevételével írásbeli jelentést készít vagy szóban jelent a szervezeti előírások szerint

• Parkolóőri feladatot lát el, ellenőrzi a parkolás rendjét, a parkolás jogosultságát, a parkolási
engedélyek hitelességét, nyilvántartja a parkolás engedélyezett időtartamát.
• Intézkedik esemény, rendkívüli esemény bekövetkezésekor, létesítmények, területek kiürítését
végzi, ellátja a helyszín biztosításával kapcsolatos feladatokat.
• Szolgálati feladatainak ellátása során szükség szerint tájékoztatja a vele érintkezésbe lépő vagy
intézkedés alá vont személyeket az általa bevezetett intézkedés indokairól, felhatalmazásáról, az
intézkedésével kapcsolatosan benyújtható panasz rendezéséről

Adatok

Tanfolyam

Program azonosítószáma:

10323009

Személy- és vagyonőr képzés ára:

59.000 (tanúsítvánnyal együtt) Ft

Képesítő vizsga díja:

50.000-70.000 Ft

Képzés

Képzési idő:

200 óra

Szakmai előkötelezettség:

Nincs

Jelentkezés feltétele:

Alapfokú iskolai végzettség

Államilag megszerzett szakképesítéshez, képzési hitel igénybe vehető, 0% -os kamattal. Kérdés esetén keressen bizalommal a következő telefonszámon: +36 30 240-0803

Jelentkezés

Jelentkezz képzésünkre az alábbi ürlap kitöltésével